VI.Kladrubské neurorehabilitační interdisciplinární sympozium

Naše účast na VI. KLADRUBSKÉM NEUROREHABILITAČNÍM INTERDISCIPLINÁRNÍM SYMPOZIU