V. Multidisciplinary neurosurgical-radiagnostic-rehabilitation symposium, Hotel Thessaloniki Velké Karlovice January 2014

24.- 25.1.2014