30. Jubilejní sjezd Unify ČR, Brno, 17. – 18. 9. 2021

Madisson s.r.o.,  jako generální partner Unify,  prezentoval své produkty na 30. jubilejním sjezdu. Součástí programu byla i přednáška Mgr. Roberta Vojtíška, MBA, Executive DBA, zakladatele a jednatele společnosti.

Video z konference