Svými zařízeními jsme vybavili již více než 2000 nemocnic a center