34. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice na Bulovce Praha, listopad 2012