Firemní teambuilding, září 2014, Vltava

Během prvních zářijových dnů proběhl firemní teambuilding obchodního i servisního oddělení. Sjízdnost Vltavy nám pro letošek velice přála a vše bylo spojeno s noční prohlídkou krásného města Jížních Čech - Českého Krumlova. Jako každý rok jsme si ověřili i to, že se dokážeme spojit a zabrat jako celek vstříc všem překážkám, které jsou nám kladeny, jak v pracovním, tak i osobním životě. Za rok "Ahooooojj".

Team Madisson