Iktové centrum KNTB Zlín

Společnost Madisson se podílela na vybavení Iktového centra zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s.. Nové přístroje a technické vybavení bylo pořízeno v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s.“, jehož realizace začala letos v lednu. Cílem projektu bylo zkvalitnění a rozšíření poskytované zdravotní péče pro pacienty s cévními chorobami mozku.

Začátkem října se konalo slavnostní otevření, kterého se zúčastnilo vedení, primáři a zaměstnanci nemocnice, hejtman zlínského kraje a také zástupci naší společnosti. Ze slavnostního otevření Vám přinášíme pár fotografií.