Opožděný vánoční dárek

Opožděným vánočním dárkem se dá nazvat spolupráce s občanským sdružením Dobrý skutek. Po zvážení několika žádostí jsme vybrali žádost maminky Evy Trubačové pro syna Michala Bořánka z Plzně. Je to osmnáctiletý klučina s velmi těžkým kombinovaným postižením, který denně cvičí Vojtovu metodu doma na podložce na zemi. Rozhodli jsme se jim darovat rehabilitační stůl pro cvičení Vojtovy metody. Doufáme, že nyní pro ně bude cvičení příjemnější.

www.dobryskutek.cz/4505/5428/clanek/eva-trubacova-a-syn-misa

Tým společnosti Madisson