Smart Board - Funkční rehabilitace ramenního a loketního kloubu

Rehabilitační přístroje pro horní končetinu Rapael, rozšiřují svoje portfolio o přístroj pro funkční rehabilitaci ramenního a loketního kloubu.
Tak jako u ostatních zpětnovazebních přístrojů RAPAEL, i Smart board využívá k terapii zábavnou formu pomocí her.
Více informací na stránce produktu Rapael Smart Board