Sponzorujeme vědce

Společnost Madisson finančně podpořila prestižní mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na výzkum v oblasti sacharidů ve zdraví a medicíně "10th Carbohydrate Bioengineering Meeting (CBM10)". Stovky vědců z celého světa zde budou prezentovat nejnovější poznatky o vývoji nových látek na bázi sacharidů a jejich možného praktického uplatnění.

Konference proběhne v termínu 21. - 24. dubna v hotelu Pyramida v Praze a je pořádána Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České Republiky, v. v. i. společně s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii.


Internetové stránky konference:
http://www.cbm10.org/sponsors