VII. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium Hotel Soláň

22-23.1.2016