VitalStim terapie

Elektrostimulační přístroj s EMG a zpětnou vazbou pro terapii dysfagie.