Workshop pokročilé rehabilitace

Koncem března jsme pořádali worshop s tématem „pokročilá zpětnovazební a robotická rehabilitace“. Pozvání přijalo několik desítek klientů a mezi přednášejícími byla řada zahraničních hostů – shlédněte ukázku programu a několik zajímavých fotografií. Pokud si chcete zajistit účast na dalším plánovaném worshopu – kontaktujte nás.

Team Madisson