XXV. Sjezd slovenské společnosti pro fyzioterapii balneologii a léčebnou rehabilitaci, Slovenská republika - Bojnice

11.- 12.06.2015