XXVI. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY

Ve dnech 24. - 25.5.2019 jsme se již tradičně jako každý rok zúčastnili odborné konference v Luhačovicích.