Svými zařízeními jsme vybavili již více
než 1000 nemocnic a center