Svými zařízeními jsme vybavili již více než 1000 nemocnic a center