GRANDHOTEL PUPP - Karlovy Vary

Společnost Madisson byla vybrána jako dodavatel kompletního vybavení pro „Pupp Royal Spa“ Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Centrum bylo vybaveno špičkovými přístroji a produkty, které aktuálně udávají trendy v lázeňství a balneoterapii.

Toto lázeňské centrum jsme vybavili rázovou vlnou Intect RPW, elektroterapeutickým přístrojem Intelect Advanced s modulem pro elektromyografii (EMG) a moduly pro ultrazvuk a laserovou terapii, dále přístrojem pro pneuakupunkturu a karboxyterapii- INCO2, celotělovou vanou pro rehabilitaci - Aquadelicia Mini III, trakčním lehátkem s diagnostickou jednotkou a EMG, nerezovou vanou, lymfodrenáží, přístrojem Hydrocolon a dalším vybavením.