Svitavská nemocnice - dodávka diatermií

Dodávka krátkovlnné a mikrovlnné diatermie