Robotická asistovaná rehabilitace

Představujeme nové technologie v oblasti roboticky asistované rehabilitace, které od léta roku 2015 můžete najít v našem portfoliu. Společnost Madisson výhradně zastupuje švýcarského výrobce a vývojáře REHA TECHNOLOGY, která má celosvětově významné postavení v oblasti robotických systémů.

Produkty:

G-EO SYSTEM TM – robotický systém se závěsným systémem pro nácvik chůze s unikátními funkcemi částečného pohybu, chůze ze schodů a do schodů. Velkou výhodou je krátký čas na nastavení pacienta do systému, snadná manipulace a potřeba pouze 1 terapeuta! Možností je také rozšíření o pediatrický modul pro děti, elektrostimulační modul, modul podpory kolenních kloubů, modul pro měření srdečních funkcí a krevní saturace a mnoho dalších. Vizuální zpětná vazba na LCD obrazovce v reálném čase pro zefektivnění terapie a příjemnější pocit pacienta.

FIRST MOVERTMrehabilitace dolních končetin (hlezna, kolena, kyčle) pacientů upoutaných na lůžko v nejčasnější fázi rehabilitace. Se systémem lze přijet k lůžku a snadno nastavit rozsahy a parametry pohybu pacienta. V následné fázi rehabilitace možnost cvičení z vozíku. Současný nebo střídavý pohyb dolních končetin. Pohyby: plantární a dorzální flexe, flexe a extenze kolen.

ARMOTIONTM terapie horních končetin ze zpětnou vazbu a motivačními programy pro pacienty s neurosvalovými dysfunkcemi. Pasivní a aktivně-asistované módy rehabilitace. Tréninkové programy pro zlepšení kognitivních funkcí.