Sanatoria Klimkovice

Sanatoria Klimkovice otevřely nové lokomoční centrum pro léčbu dětí s DMO (dětskou mozkovou obrnou), či jinými motorickými handicapy. V tělocvičně je třináct přístrojů: dva chodicí pásy, jeden mechanický, druhý elektrický. Doplňují je speciální terapeutické klece se spuštěnými pružnými lany, která umožňují dítě uchytit a zafixovat tak, aby terapeut měl volné ruce a mohl dál korigovat a upravovat jeho chůzi. Reportáž proběhla včera v televizních novinách, více najdete na - video z televizních novin ČT1 19.2.2015.

Sanatoria Klimkovice jsou známé svou KLIM-THERAPY, kde základem je využití závěsné terapie KC Therapy system od naší společnosti s použitím speciálního stabilizačního obleku a jeho zapojení do intenzivního cvičebního programu. Aby terapie byla ještě více účinější, vylepšili ji ještě o chodník Sprintex Therapie, který aplikovali přímo do této klece pro zlepšení pohybu pacientů. Nově využívají i Simulátor chůze PIO pro děti.

Zajímavé odkazy: