Školení VitalStim terapie

O víkendu 25. – 26. 6. Proběhlo ve spolupráci s RÚ Kladruby první oficiální školení novinky na českém trhu pro vybrané logopedy z celé ČR.

Novinkou je použití elektrostimulace při léčbě dysfagie (poruch polykání).

Název přístroje: VitalStim® Plus

Informace:

VitalStim terapie je dlouhodobě a celosvětově úspěšně používána klinickými logopedy v nemocničních zařízení, rehabilitačních ústavech i soukromých specializovaných klinikách, které jsou zaměřeny léčbu dysfagie a částečně na poruchy řeči (80% dysfagie - 20% poruchy řeči).

VitalStim terapie je vhodná pro dospělé i dětské pacienty a značně posouvá možnosti léčby dysfagie v návaznosti na standardně používané způsoby.

K VitalStim terapii je dostupná celá řada ověřených klinických evidencí a výzkumů.

Dysfagií jsou nejčastěji postiženi pacienti, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu nebo úraz hlavy. Další uplatnění nachází přístroj u pacientů kdy je dysfagie zapříčiněna Parkinsonovou chorobou, ALS, roztroušenou sklerózou, Alzheimerovou chorobou a demencí.

Princip VitalStim terapie:

VitalStim terapie je specializovaná forma neurosvalové elektrické stimulace vytvořena k léčbě dysfagie přes svalovou re-edukaci. Malý, pečlivě kalibrovaný proud je dodáván do svalů na krku nebo tváře pomocí speciálně navrhnutých elektrod. Proud stimuluje motorické nervy v hrdle, zatímco se pacient snaží vyvolat polknutí a svalovou kontrakci. Elektrostimulace může být aplikována také na smyslové úrovni podněcující kortikální reorganizaci.

S opakovanou VitalStim terapií jsou svaly re-edukovány a schopnosti polykací funkce se viditelně zlepšují.